Historia warta
Poznania

PL | ENG

Kontakt

Jesteśmy na Łazarzu,
między ulicami Matejki, Ułańską i Grunwaldzką,
na terenie dawnego parkingu MTP

Matejki 62, 60-766 Poznań

info@historiawartapoznania.pl

PL | ENG