Historia warta
Poznania

PL | ENG

O krok wyprzedzać przemiany społeczne, znaleźć punkty styczne między społeczeństwem i naturą, pokazać rozwiązania pozwalające czerpać radość ze zrównoważonego stylu życia, tworzyć projekty na miarę lokalnej społeczności. To zaledwie mały fragment tego, na czym skupia się Revive realizując nowe inwestycje.  

Projekty realizowane przez Revive osiągają to, co być może wydaje się obecnie niemożliwe. To połączenie spokoju natury z energią miasta, ekologicznej mobilności z pędem życia, zrównoważonego rozwoju z nowoczesnymi rozwiązaniami. Revive za punkt honoru stawia sobie neutralność pod względem emisji CO2, którą chce osiągnąć do 2025 roku.

„Chcemy tworzyć miejsca, w których ludzie mogą być szczęśliwsi. Projektujemy i budujemy osiedla jutra.”

Tomasz Matusiak

„To nie historia o budynkach, a miejscu, które kiedyś nazwiesz domem.”

Alexandre Huyghe

Naczelną misją  BPI Real Estate jest kształtowanie miejskiej przestrzeni inspirującymi inwestycjami, stawiającymi w ich centrum człowieka, jego komfort i jakość życia. Działania podejmowane przez spółkę harmonijnie wpisują się w miejską przestrzeń, są jej przedłużeniem niepozbawionym innowacji i nowego spojrzenia na społeczne interakcje.

Realizowane przez BPI projekty oparte są na bogatym doświadczeniu, pasji, rzetelności i dialogu. Takie podejście do inwestycji nie byłoby możliwe, gdyby nie poszanowanie społecznej odpowiedzialności biznesu i środowiska. Do tego należy dodać dbałość o wszelkie szczegóły architektoniczne, konstrukcyjne i technologiczne. Wszystkie te czynniki to zapewnienie najwyższego poziomu realizacji każdej z podejmowanych inwestycji.

„Jesteśmy pasjonatami miejskiego stylu życia. Wiemy jak projektować miasta tak, aby stały się one bardziej przyjaznym miejscem do życia. Dlatego realizujemy inwestycje w duchu zrównoważonego rozwoju, w których dobrze będzie się mieszkać zarówno obecnym jak i przyszłym pokoleniom...”

Béranger Dumont

„Zrównoważony rozwój to dla nas nie tylko korzyści ekologiczne dla środowiska, ale i realne korzyści ekonomiczne dla docelowych użytkowników naszych inwestycji. Dobrze zaprojektowana inwestycja, musi również uwzględniać transformację energetyczną, która jest dziś największym wyzwaniem na wszystkich europejskich rynkach"

Paweł Prejss

To jest czas na działanie. Następne pokolenie zasługuje na nowych bohaterów. Czas poszukać tego, co niezrównoważone i to ulepszyć. Dlatego budujemy społeczność, której przyświeca jeden cel: CHANGING FOR GOOD.

Już wkrótce
nowa inwestycja

Moc miejsca
Siła Poznania

PL | ENG